Realizacje

Firma Bramak nie oferuje urządzeń tylko na zdjęciach katalogowych.
Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych instalacji ...

Posesja prywatna Kraków

Słupki hydrauliczne

Pałac Prymasowski Warszawa

montaż słupków automatycznych

Hotel SPA

Pilomat 127/600

ul. Piotrkowska, Łódź

semafor do słupków Parkmat Totem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Warszawa

Automatyczne słupki Wrocław

MPWiK Wrocław

Instalacja słupków Parkmat

Starówka w Gdańsku

112» 2