Realizacje

Bramak nie oferuje urządzeń tylko na zdjęciach katalogowych.
Wszystkie prezentowane słupki są naszej produkcji !
Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych instalacji ...Kraków

Słupki hydrauliczne

Warszawa

montaż słupków automatycznych

Hotel SPA

Pilomat 127/600

Łódź

semafor do słupków Parkmat Totem

Warszawa

Automatyczne słupki Wrocław

Wrocław

Instalacja słupków Parkmat

Gdańsk

112» 2