Zapory drogowe

Pilomat Road blocker

Zakres automatycznych zapór drogowych, ogólnie zwanych Road blocker, obejmuje szeroki wybór elementów o różnych cechach wytrzymałościowych i różnych wymiarach spełniających wszystkie wymagania rynku. Zapory drogowe znajdują zastosowanie począwszy od wjazdów do firm po maksymalną ochronę przed atakami terrorystycznymi. Do napędu zapór drogowych używa się napędu hydraulicznego.

 


Seria 500 to wersja podstawowa, nie posiada certyfikatu, zazwyczaj wykorzystywane do ochrony wjazdów do firm, hoteli, centrów konferencyjnych i podobnych miejsc. Wymaga instalacji w komorze piwnicy o głębokości 1000 mm, wznosi się z ziemi do 500 mm. Dostępne długości to: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm.

Seria 650 to typowa wersja spełniająca certyfikat PAS 68 spełniającego wymogi zatrzymania samochodu ciężarowego o masie 7,5 ton poruszającego się z prędkością 80 km/h, zazwyczaj używany do ochrony antyterrorystycznej na najwyższym poziomie. Wymaga instalacji w komorze piwnicy o głębokości około 1300 mm, wznosi się z ziemi na wysokość 650 mm. Dostępne długości to: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm.

Seria 750 jest wersją do instalacji na niewielkiej głębokości, posiada certyfikat PAS 68 spełniającego wymogi zatrzymania samochodu ciężarowego o masie 7,5 ton poruszającego się z prędkością 80 km/h, zazwyczaj używany do ochrony antyterrorystycznej na najwyższym poziomie. Nie wymaga wykonania przedziału piwnicy, wznosi się z ziemi na 750 mm. Dostępne szerokości: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm.

Galeria